Årsmöte tisdagen den 14 september 2021

Så var äntligen 2021 års årsmöte avklarat.   I detta underliga år i pandemins spår.   Mötet öppnades av vice ord. Monica Borg och hon valdes också till ordförande för kvällen.  Till sekreterare valdes Marianne Björnfot-Cohen.  Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning  lästes upp. Därefter redogjorde vår revisor Hans Hansson för revisionsberättelsen och yrkade på att styrelsen gavs ansvarsfrihet vilket beviljades av mötet. Dagordningen fortsatte ner till § 8 där frågan om föreningens framtid diskuterades.  Vi var två suppleanter kort och önskade ersättare för dessa. Det visade sig inte vara några som helst problem. Vi fick två nya suppleanter (Britta Haag och Marie Ganters) och en i reserv (Eva Peras).  Medlemsavgiften fastställdes till att vara densamma som tidigare år 200,-/år. Ingen medlemsavgift har tagits ut under år 2021 då verksamheten har varit starkt begränsad

Monica Borg valdes till ordförande till år 2023 och Anne-Marie Hammar blir vice ordförande, dessa damer skiftar nu plats.

Övriga i styrelsen är Marianne Björnfot-Cohen, Ingegerd Permalm, Pia Witt, Aina Dalentoft, och suppleanterna Britta Haag och Marie Ganters

Hans Hansson och Curt Winberg kvarstår som revisorer.  Någon valberedning har vi inte men hittills har vi klarat oss ändå.

Inga övriga frågor fanns

Efter mötet avtackades Marianne Husfeldt-Hansson för sin långa tid som suppleant i föreningen med en blomma.  En tanke gick genom etern till Eva-Lena Bard som också slutar nu då hon har lämnat Dalarna och flyttat söderut.

Nu blev det film, dryck, frukt och godis. Filmen var en rörande historia med bl a Sophia Loren, regisserad av hennes son Eduardo Ponti. ”Med livet framför sig”

Kvällen gick så fort så jag hann inte med att ta några bilder så nu får er fantasi flöda.

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.