Årsmöten

Här kan du hitta aktuella årsmöteshandlingar

Årsmöte 14 september 2021 (verksamhetsår 2020)

Resultat- och Balansräkning 2020 ==> Klicka här

Verksamhetsberättelse 2020 ==> Klicka här

Årsmöte 24 februari 2022 (verksamhetsår 2021)

Resultat- och Balansräkning 2021 ==> Klicka här

Verksamhetsberättelse 2021 ==> Klicka här

Årsmöte 21 februari 2023 (verksamhetsår 2022)

Resultat- och Balansräkning 1:a halvåret 2022 ==> Klicka här

Resultat- och Balansräkning 2:a halvåret 2022 ==> Klicka här

Resultat- och Balansräkning hela 2022 ==> Klicka här

Verksamhetsberättelse 2022 ==> Klicka här