Årsmöten

Här kan du hitta aktuella årsmöteshandlingar

 

Årsmöte 26 februari 2019

Resultat- och balansräkning 2018 ===>Klicka här

Verksamhetsberättelse 2018 ===> Klicka här

 

Årsmöte 26 februari 2020

Balansräkning 2019 ==>  Klicka här

Resultaträkning 2019 ==>  Klicka här