Årsmöten

Här kan du hitta aktuella årsmöteshandlingar

 

Årsmöte 26 februari 2020 (verksamhetsår 2019)

Balansräkning 2019 ==>  Klicka här

Resultaträkning 2019 ==>  Klicka här

Årsmöte 14 september 2021 (verksamhetsår 2020)

Resultat- och Balansräkning 2020 ==> Klicka här

Verksamhetsberättelse 2020 ==> Klicka här