Årmöte för 2016 med filmvisning och godis 21 mars 2017

Marianne och Anne-Marie redo att börja mötet

Ja så var vårt årsmötet för 2016 tillända. Ordinarie ordförande Anne-Marie Hammar valdes till ordförande för årsmötet och ordinarie sekreterare Marianne Björnfot-Cohen valdes till sekreterare. Till protokolljusterare valdes Barbro Ryberg.  Verksamhetsberättelsen lästes upp och visst har vi gjort en hel del roligt, intressant mm under 2016.  En kort redogörelse för resultat- och balansräkning gjordes av kassören Ingegerd Permalm. Vinsten för 2016 blev 1.311,-.  Revisor Curt Winberg läste upp revisionsberättelsen och föreslog att styrelsen beviljades ansvarsfrihet.  Detta tillstyrktes av mötesdeltagarna.

Ett stort tack till Ulrika so har varit med länge i styrelsen. Hon har fungerat som kassör, idéspruta för programverksamheten mm. Hon har lovat att ställa upp med sina kunskaper även i framtiden. Stor kram till henne från oss alla

Betr. medlemsavgiften så behåller vi 200,-/medlem och år.  Vi resonerar som så att det är bättre med en relativt låg medlemsavgift och istället tar lite betalt vid våra program. Så var vi framme vid punkten § 9. Val av ordförande och styrelse. Där blir det under 2017 en liten förändring då Ulrika Nilsson-Lind lämnar sitt uppdrag i styrelsen. För övrigt inga förändringar.  Omval gjordes av Anne-Marie Hammar, Frieda W-Strömberg, Carin Lundqvist och Marianne Husfeldt-Hansson till 2019. Revisorerna Hans Hansson och Curt Winberg kvarstår. Någon valberedning har vi inte men hittills har det gått bra ändå.  Men det skulle kännas bra med en valberedning.  Några övriga frågor hade inte inkommit varför Anne-Marie slog den vackra ordförandeklubban i bordet och förklarade årsmötet avslutat

 

en dramatisk scen ur filmen

Nu gick vi över till den roligare delen av kvällen. Film och godis.  Det fanns också frukt att välja på.  Alla vill ju inte ha godis.  Vi kröp in i filmmörkret och njöt. Vi såg en mycket bra film med titeln GIFTAS av Vittorio di Sica med Sophia Loren och Marcello Mastrioanni.  En rolig, eftertänksam och definitivt inte förutsägbar film. Noga utvald av Monica Borg

 

Nästa programpunkt blir Ulla Gudmundson i Katolska kyrkan den 25 april.

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.