Årsmöte med film onsdag 14 mars 2018

I och med årsmötet 2018 så lägger vi år 2017 bakom oss.

Marianne oh Anne-Marie är redo

Ordförande Anne-Marie öppnade mötet och dagordningen följdes utan några störningar. Verksamheten lästes upp och vi kunde konstatera att vi hade haft ett fint år med många varierande och intressante program. En ekonomisk redogörelse presenterades av kassören. Vi har gått lite plus under 2017 och helst skall det bli +-0. Vår strävan är att hela medlemsavgiften skall gå tillbaka till medlemmarna men samtidigt ha en liten buffert i botten. Och det har vi.  Så nu gäller det att utnyttja vad ni har betalat för. Revisor Hans Hansson läste upp revisionsberättelsen och yrkade samtidigt på att ge styrelsen ansvarsfrihet vilket mötet bifallde. Revisorerna återvaldes

godis-frukt- och dryck-bordet

I styrelsen blir vi i år en man kort då Frieda Wickershof-Strömberg har dragit sig tillbaka. För övrigt inga förändringar i styrelsesammansättningen. Vi har fortfarande ingen valberedning utan den uppgiften ligger på styrelsen.  Så nu en liten fråga från oss.  Är det någon som skulle vilja vara med oss som ersättare?  Du blir varmt välkommen.  Kontakta någon i styrelsen om du vill veta vad det innebär.  Som ersättare binder du inte upp dig utan blir kallad vid behov + att du alltid är välkommen. Inga övriga frågor hade inkommit varför ordförande avslutade mötet.

Och nu raskt över till film och godis.  Här var uppdukat på ett mycket smakfullt och inbjudande sätt. Här  fanns godis, frukt och dryck. Vi kunde plocka åt oss och sätta oss bekvämt tillrätta. Så klickade filmen igång. En charmig Montalbanofilm.

Nu ser vi fram mot nästa programpunkt ”Den italienska cembalon på Musikkonservatoriet”  Läs vår hemsida, flik ”program”

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.